Trang web tỷ số cá cược bóng đá trực tuyến tốt nhất

Quảng cáo liên kết

Quảng cáo liên kết 2

tỷ số cá cược bóng đá trực tuyến

Thông báo về việc tiếp dân định kỳ tháng 10/2023 (lần 1)

Thực hiện Quyết định số 208A-QĐ/ĐUSG ngày 15/11/2021 về quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh, kiến nghị của người lao động, Đảng ủy Công ty Thuốc lá Sài Gòn kính thông báo về việc tổ chức buổi tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2023 (lần 1) tại Công ty như sau:

1. Thành phần tham dự:

- Phó Bí thư Đảng ủy Công ty;

- Đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty;

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty;

- Trưởng các phòng ban, phân xưởng sản xuất, đơn vị có liên quan.

2. Thời gian tổ chức: Ngày 12 tháng 10 năm 2023 (Thứ Năm)

3. Địa điểm tổ chức: tại Phòng họp SG Silver (16A), trụ sở Công ty Thuốc lá Sài Gòn (Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP. HCM).

Thông báo chi tiết vui lòng xem